Home > Infectieziekten > Infectieziekten algemeen > Voor start immunosuppressiva

Voor start immunosuppressiva

Bij blootstelling aan Strongyloides (positieve serologie, reisanamnese (m.n. Midden- en Zuid-Amerika, Sub-Sahara Afrika, India en delen van Zuidoost-Azië)) dient patiënt ter voorkoming van een strongyloidiasis hyperinfectie te worden behandeld met ivermectine 1dd 200 µg/kg gedurende 2 dg.

Bij mogelijke blootstelling aan tuberculose in het verleden (contact- en reisanamnese) dient overwogen te worden een IGRA te bepalen (naast een thoraxfoto) en patiënt te behandelen met isoniazide 1dd 5 mg/kg (max. 300 mg) gedurende 9 maanden, in overleg met de internist-infectioloog.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 2:28