Home > Infectieziekten > Infectieziekten algemeen > Voor start immunosuppressiva

Voor start immunosuppressiva

Bij blootstelling aan Strongyloides (positieve serologie, reisanamnese (mn Midden-en Zuid-Amerika, Sub-Sahara Afrika, India en delen van Zuidoost Azië) dient ter voorkoming van een strongyloidiasis hyperinfectie patiënt te worden behandeld met ivermectine 1dd200µg/kg gedurende 2dg.

Bij mogelijke blootstelling aan tuberculose in het verleden (contact- en reisanamnese) dient overwogen te worden een IGRA te bepalen (naast een thoraxfoto) en patiënt te behandelen met isoniazide 1dd5mg/kg (max 300mg) gedurende 9 maanden in overleg met de internist-infectioloog.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 11-12-2023, 1:29