Diagnostiek diepe veneuze trombose – Klinische score van Wells

Punten:
Risico:

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 4-6-2023, 17:10