Kreatine: geschatte klaring (Cockroft en Gault)

Geslacht:
Leeftijd:
Gewicht (kg):
Plasma kreatine: (μmol/l)
Kreatine klaring: (ml/min)

Gebruikte formule:
Klaring = (140 - Leeftijd) × Gewicht (kg) × Constante / Plasma kreatine (μmol/l)
Constante voor mannen: 1,23
Constante voor vrouwen: 1,04

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 17:53