MEDtalks | CAR T Masterclass 2023

30 maart 2023
CAR T-cel masterclass hematologie

MEDtalks: De praktijk van nu en de nabije toekomst, met focus op DLBCL en MM
Sprekers: Dr. Tom van Meerten, Dr. Wilfried Roelofzzen, Prof. dr. Marie José Kersten, Dr. Ilse Kuipers

Download de flyer!

Op 30 maart kunt u van 20:00 tot 21:30 live kijken naar een nieuwe Masterclass CAR T. In deze nascholing ligt de focus op de praktijk van de CAR T behandeling voor nu en de nabije toekomst.

Inmiddels wordt CAR T in Nederland al enkele jaren buiten studieverband toegepast en is er aanzienlijke ervaring opgebouwd. Dankzij het CAR T tumorboard en de vele behandelingen in studieverband leren we steeds meer bij. In deze nascholing kijken we samen met ervaren behandelaars naar:

 • nieuwe inzichten uit de praktijk van CAR T bij DLBCL
 • de impact van die inzichten bij de uitbreiding naar andere ziektebeelden, met name het multipel myeloom.

Hoe kan de selectie van patiënten nog verder verbeterd worden, wat zijn de mogelijkheden om de doorverwijzing te versnellen, welke uitdagingen zijn er m.b.t. bridging en hoe om te gaan met langere termijn bijwerkingen, hoe ontwikkelt het CAR T tumorboard zich verder en welke nieuwe data zullen op korte termijn de praktijk van CAR T in Nederland mogelijk veranderen?

Onderwerpen die aan bod komen:

CAR T en DLBCL

 • Update tumorboard
 • Ontwikkelingen in de 2e lijn & impact op praktijk in de nabije toekomst
 • CAR T opties in Nederland
 • Belang van snelle verwijzing & wat daarvoor nodig is
 • Bijwerkingen management met focus op infecties
 • Praktijk van bridging en behandeling na falen

CAR T en MM

 • Overview belangrijke studiedata mbt effectiviteit en toxiciteit
 • Indicatiestelling
 • Ontwikkeling tumorboard
 • Impact op de klinische praktijk
 • Specifieke aandachts- en discussiepunten CAR T & MM

Experts in CAR T

 • Dr. Tom van Meerten, internist-hematoloog, UMCG
 • Dr. Wilfried Roelofzzen, internist-hematoloog, UMCG
 • Prof. dr. Marie José Kersten, internist-hematoloog, AmsterdamUMC
 • Dr. Ilse Kuipers, internist-hematoloog, AmsterdamUMC
 • Tjeerd Snijders, internist-hematoloog, MST Enschede

Accreditatie

Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij de NIV en VSR.

Zie ook het bericht op MEDtalks: https://www.medtalks.nl/cart2023

Download de flyer!

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:36