snelmenu
patiŽnteninformatie

Algemene polikliniek Hematologie

PatiŽnten die de polikliniek bezoeken, kunnen voor de eerste keer komen of voor een vervolgbezoek.

Eerste bezoek

Voorafgaand aan het eerste bezoek is er meestal al overleg geweest met ťťn van de hematologen. Veel patiŽnten worden doorverwezen door specialisten van andere ziekenhuizen of door andere afdelingen van het UMCG. Soms worden patiŽnten rechtstreeks door de huisarts verwezen.

Vaak is er al een aantal onderzoeken gedaan en is er ook al een vermoeden van een bepaalde ziekte uitgesproken. Het kan ook zijn dat een patiŽnt al een aantal jaren behandeld is in een ander ziekenhuis, maar voor advies of voor overname van de behandeling naar de afdeling Hematologie van het UMCG wordt verwezen. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van de gegevens van onderzoeken die al gedaan zijn, maar vaak zullen onderzoeken herhaald moeten worden, omdat ons ziekenhuis als gespecialiseerd universitair centrum nu eenmaal over veel meer technieken beschikt dan de verwijzende ziekenhuizen.

PatiŽnten die voor de eerste keer komen, moeten zich aan de balie inschrijven. Het is belangrijk dat zij verzekeringspapieren, een actueel medicatieoverzicht en een legitimatiebewijs bij zich hebben en eventueel een verwijsbrief, als deze niet al opgestuurd is. De hematoloog moet goed geÔnformeerd zijn over de medische voorgeschiedenis (vroegere operaties en ernstige ziekten) en het gebruik van medicamenten. Het is handig als u het medicatieoverzicht vooraf bij uw eigen apotheek opvraagt en dit meeneemt bij het eerste bezoek. †

Bij de meeste patiŽnten wordt – zelfs voordat ze door de hematoloog gezien zijn – alvast bloed afgenomen, waarvan een deel met spoed bepaald wordt door het laboratorium. Dit betekent dat een patiŽnt minimaal een half uur tot een uur (voorafgaand aan het bezoek van de arts) moet bloedprikken. Op deze manier is de uitslag van het bloedonderzoek bekend op het moment dat u bij de arts wordt geroepen, en eventueel direct actie kan worden ondernomen op basis van de uitslag.

PatiŽnten voor de polikliniek Hematologie delen de wachtkamer met patiŽnten van vele andere specialisten. Het is daarom goed mogelijk dat patiŽnten die later binnenkomen eerder binnen geroepen worden.

Vanzelfsprekend mag in de wachtkamer niet gerookt worden en mag er geen alcohol genuttigd worden.

Wel of niet een eigen dokter?

Als de bloeduitslagen bekend zijn, wordt de patiŽnt door de hematoloog uitgenodigd om binnen te komen. Soms wordt de hematoloog vergezeld door een co-assistent (student geneeskunde) of een andere stagiair. Niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent zien patiŽnten die specifieke voorlichting of controles vereisen. De afdeling streeft ernaar dat een patiŽnt steeds door dezelfde hematoloog gezien wordt, hoewel dit natuurlijk niet altijd lukt. Moet een patiŽnt vervolgens opgenomen worden, dan is de organisatie anders: op de afdeling is per toerbeurt ťťn van de stafleden Hematologie eindverantwoordelijk voor het beleid en draagt de polikliniekhematoloog als het ware de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over. Natuurlijk blijft deze wel nauw betrokken bij de patiŽnt.

Bij het eerste bezoek wordt getracht een goed beeld te krijgen van de klachten en de overige lichamelijke gesteldheid van de patiŽnt. Vaak is zo'n eerste kennismaking erg belangrijk en wordt er al veel besproken. Het is verstandig om als patiŽnt een partner, familielid of andere vertrouwenspersoon mee te nemen die mee kan luisteren. Meestal worden aanvullende onderzoeken ingepland om een beter beeld te krijgen van het ziektebeeld en de conditie van de patiŽnt, zodat een goed behandelplan gemaakt kan worden.

Na het polikliniekbezoek wordt vrijwel steeds een vervolgafspraak gemaakt en worden eventuele vereiste onderzoeken ingepland. De organisatie hiervan ligt bij de medewerkers van de medische administratie achter de balie.

Wachten op uitslagen

Na het eerste bezoek zijn soms de definitieve diagnose en het behandelplan al bekend en kunnen deze worden besproken. Veel vaker komt het echter voor dat aanvullende onderzoeken nodig zijn voordat het definitieve beleid kan worden besproken. Meestal wordt daarom een vervolgafspraak gemaakt. Ook tijdens de vervolgafspraken komt het voor dat men moet wachten op uitslagen voordat het verdere beleid kan worden gepland.

Wachten op uitslagen is moeilijk. Er zijn verscheidene oplossingen en elke arts heeft zijn eigen voorkeur. PatiŽnten kunnen met de arts bellen, maar dat kost beiden veel tijd: de patiŽnt moet lang wachten voordat deze wordt doorverbonden en de arts wordt gestoord en heeft de uitslagen meestal niet bij de hand. Beter is om gebruik te maken van een zogenaamd telefonisch spreekuur; patiŽnten worden dan op een van tevoren afgesproken tijdstip (meestal in aansluiting op het bestaande spreekuur) gebeld door de eigen arts. Contact via e-mail kan ook, maar is niet altijd gewenst en lang niet iedereen beschikt over die mogelijkheid.

Tussendoor langskomen

Elke hematoloog heeft ťťn of twee maal per week spreekuur op een vast tijdstip. De andere dagen zijn gevuld met vele andere taken, zoals zorg voor de afdeling, onderzoek of onderwijs. De polikliniekkamers zijn dus ook niet van de hematologen zelf en worden elke dag weer door andere artsen gebruikt. Wanneer een patiŽnt tussendoor moet komen, is het daarom meestal niet mogelijk om door de eigen arts gezien te worden, omdat deze dan niet beschikbaar is. Elke dag houdt ťťn van de hematologen spreekuur, dus er is wel elke dag een mogelijkheid om een arts te spreken. Het is echter nooit mogelijk om zonder afspraak gezien te worden; er moet altijd van tevoren telefonisch overleg geweest zijn.

Als het om een spoedprobleem gaat, is het overigens vaak beter om gezien te worden op de afdeling Spoedeisende †Hulp (SEH), omdat daar veel spoedartsen werken en veel meer middelen en apparatuur voorradig zijn, zoals medicijnen, infuusbehandeling, rŲntgenapparatuur en dergelijke. Als de verwachting is dat een opname nodig zal zijn, zal dit ook via de afdeling Spoedeisende Hulp geregeld moeten worden. Regelmatig zal een patiŽnt die belt dan ook het advies krijgen zich aldaar te vervoegen.

Zie ook Telefonisch contact opnemen