snelmenu
patiŽnteninformatie

Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: algemeen

De verpleegafdeling is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de tweede verdieping. De afdeling E2VA bestaat uit een-, twee- en vierpersoonskamers. De hele afdeling is voorzien van een bepaalde luchtbehandeling, met nog aparte luchtfilters op sommige eenpersoonskamers; daarom is het mogelijk op alle kamers patiŽnten met verminderde weerstand te verplegen.

Afdeling D1VA is een kleinere afdeling waar ook patiŽnten met hematologische aandoeningen verpleegd worden.

Keppies, mogelijk gemaakt door Stichting Roparun

Op de verpleegafdelingen E2VA en D1VA zullen vanaf de periode maart/april 2019 keppies worden aangeboden aan de patiŽnten. De keppie dient als zachte/warme slaapmuts en het is ontwikkeld voor patiŽnten die op zoek zijn naar een zachte comfortabele oplossing om hun natuurlijke warmte vast te houden en de gevoelige hoofdhuid te beschermen.

Stichting Roparun heeft een bijdrage gedoneerd waardoor het mogelijk is om 150 keppies aan te schaffen in verschillende kleuren en maten! Roparun is een stichting die onder andere de palliatieve zorg voor kankerpatiŽnten steunt. De afdeling Hematologie is Stichting Roparun zeer dankbaar voor deze schenking!

Zorgverleners

Voor de dagelijkse gang van zaken op E2VA zijn vier regieverpleegkundigen verantwoordelijk. Zij geven leiding aan een grote groep grotendeels sterk gespecialiseerde verpleegkundigen. Velen van hen hebben extra scholing gevolgd en hebben de opleiding tot hematologieverpleegkundige met succes doorlopen. Naast hen zijn er ook vaak verpleegkundige stagiaires aanwezig. De leiding van de verpleging van E2VA en D1VA berust bij de hoofdverpleegkundige, mevrouw M. Calvert.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse medische zorg ligt bij de 'zaalartsen'. Zaalartsen zijn artsen in opleiding tot internist, die een aantal maanden (meestal twee artsen per keer in periodes van vier maanden) op de afdeling werken. De meesten zijn al ver gevorderd in hun opleiding. Zij werken onder supervisie van een internist in opleiding tot hematoloog. Daarboven is tot slot een senior staflid-hematoloog eindverantwoordelijk. Ook deze wisselt per twee tot vier maanden. Het medisch hoofd van de afdeling is prof. dr. G.A. Huls. Chef de Clinique is dr. W.W.H. Roeloffzen.

Een opgenomen patiŽnt kan dus te maken krijgen met meerdere artsen, waarbij het staflid-hematoloog als – op dat moment – verantwoordelijke hoofdbehandelaar functioneert. Dit kan dus een andere hematoloog zijn dan de hematoloog die een patiŽnt op de polikliniek als eigen arts heeft, maar door deze organisatie wordt de beste kwaliteit van zorg gegarandeerd. Vanzelfsprekend blijft de polikliniekarts ook betrokken bij het beleid van diens patiŽnt.

Omdat de afdeling Hematologie actief participeert in het onderwijs, zijn er naast artsen vrijwel steeds ook studenten geneeskunde (co-assistenten) werkzaam op de afdeling. Zij dragen vanzelfsprekend geen eigen verantwoordelijkheid, omdat ze nog geen arts zijn.

Overig personeel bestaat uit een medewerker medische administratie, voedingsassistenten, zorgassistenten en afdelingsassistenten.

Dagelijkse gang van zaken

De verpleging is 24 uur per dag aanwezig. De prikdienst komt 's morgens vroeg en 's middags langs om bloed te prikken bij patiŽnten bij wie dat nodig is.

Net als op andere verpleegafdelingen zijn er een aantal vaste momenten op een dag. 's Ochtends tussen 8.00 en 8.30 †uur is er 'ochtendrapport', waarbij alle artsen van alle van de afdeling Hematologie bij elkaar komen voor een overdracht- en onderwijsmoment. Elke dag worden vanaf ongeveer 9†uur de patiŽnten gezien door een arts (er wordt 'visite gelopen'), door de week door de zaalarts, al dan niet in aanwezigheid van een supervisor of het hoofd van de afdeling. †In het weekend loopt de dienstdoende hematoloog visite en bezoekt ook dan alle patiŽnten.

's Avonds en 's nachts zijn er dienstdoende artsen van de afdeling interne geneeskunde in huis en is een dienstdoend hematoloog bereikbaar.

Naast dagelijkse besprekingen (meestal tussen de middag) zijn er meerdere overlegmomenten in de week, waarbij de hele medische staf samen met de verpleging of met andere specialisten de medische zaken van de patiŽnten bespreekt.

Wanneer een patiŽnt nieuw wordt opgenomen, worden de eerste dagen besteed aan verschillende onderzoeken, waarbij het mogelijk is dat ook andere specialisten een patiŽnt nakijken. Vervolgens wordt een uitgebreid gesprek ingepland waarin de zaalarts, de supervisor en een verpleegkundige samen met de patiŽnt en diens familie (of andere vertrouwenspersoon) bespreken wat de diagnose is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Langdurige opnames en isolement

Veel patiŽnten moeten voor hun behandeling langdurig opgenomen worden en vanwege het infectierisico mogen zij de afdeling niet verlaten. Hierdoor ontstaat het risico van conditieverlies en isolement. Wij vinden het erg belangrijk dat de conditie van een patiŽnt zo goed mogelijk blijft. Op vrijwel alle kamers staan hometrainers (fietsen) ) en een fysiotherapeut komt frequent op de afdeling om patiŽnten te ondersteunen bij – het in stand houden van – mobiliteit. Elke patiŽnt wordt gestimuleerd zo veel mogelijk uit bed te komen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat daardoor het aantal complicaties afneemt en het herstel bespoedigd wordt.

Er wordt veel aandacht besteed aan de voeding en mondhygiŽne van diegenen die chemotherapie krijgen, een verminderde weerstand hebben en als complicatie mondslijmvliesbeschadiging hebben. Er is een ruim assortiment aan bijzondere voedingsmiddelen als alternatief voor de gewone voeding. Er is een kleine koelkast voor patiŽnten beschikbaar in het dagverblijf. Gebruik hiervan graag in overleg met voedingsassistenten i.v.m. beleid.

De afdeling heeft zich geabonneerd op een regionale krant die dagelijks beschikbaar is. Er is gratis Wifi op de afdeling beschikbaar.

Speciale maatregelen voor de bezoeker

Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 15.00 tot 20.00 uur, in het weekend van 11.00 tot 20.00 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met de verpleging.

Parkeren: bezoekers kunnen parkeren in Parkeergarage Noord en Zuid. Informatie en tarieven kunt u vinden op www.UMCG.nl.

Personeelsrestaurant: bezoek kan gebruikmaken van het personeelsrestaurant. Betaling geschiedt met een eigen betaalpas. Dit en de onderstaande regels gelden alleen voor bezoek aan patiŽnten op E2VA en D1VA.

Regels op verpleegafdeling E2VA, D1VA en hematologische patiŽnten elders in het UMCG zijn opgenomen:

Belangrijke telefoonnummers

Voor verpleegkundige vragen zijn altijd verpleegkundigen beschikbaar. Overleg met de artsen is vanzelfsprekend ook altijd mogelijk, maar liefst wel volgens afspraak gezien de vele werkzaamheden van de artsen gedurende de dag. Het telefoonnummer van de afdeling E2VA is 050-3613313; het telefoonnummer van de afdeling D1VA is 050-3615478.

Meer informatie

Zie ook Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: informatie voor opgenomen patiŽnten.