Bloedingsneiging

Datum laatste herziening: 07-04-2010

Datum ongewijzigd: 01-07-2012

Definitie

Anamnese

Laboratoriumonderzoeken

Literatuur

Verwante pagina's

Definitie

Meer dan ťťn spontane bloeding, herhaalde bloedingen op meerdere plaatsen (een lokale afwijking uitsluitend) na minimaal trauma of langdurige nabloeding na trauma of ingreep, hetzij direct hetzij na enkele dagen optredend (zonder lokale verklaring).

Anamnese

NB 1: De beslissing om verder laboratoriumdiagnostiek te verrichten is afhankelijk van een adequate anamnese. In verreweg de meeste gevallen is al met behulp van de anamnese een ernstig probleem uit te sluiten. De Bleeding Assessment Tool (BAT) (klik op het pictogram in de marge) kan behulpzaam zijn bij deze beslissing. Zou er in die gevallen toch aanvullend laboratoriumonderzoek worden aangevraagd, dan is de kans op fout-positieve uitslagen aanzienlijk en leidt dit tot meer onderzoeken. Uiteindelijk wordt vaak nooit een diagnose gesteld.

NB 2: Hematurie en melaena zijn vaak uiting van lokale structurele afwijkingen en zijn in dit kader dus minder van betekenis.

KliniekTrombopathieStollingsfactordeficiŽntie
Plaats bloedingHuid, mucosaDiep in weefsels (gewricht, spier)
Bloeding na klein traumaJa Nee
PetechiaeAanwezig Afwezig
Ecchymosen Klein, oppervlakkigGroot, palpabel
Haemarthros, spierhematomenZeldzaam Vaak
Bloeding na operatieOnmiddellijk, mildVertraagd, ernstig

Laboratoriumonderzoeken

Screenende testen:

Normale screenende testen sluiten niet een stollingsstoornis uit (zie bijvoorbeeld hieronder, de interpretatie van een normale PT en aPTT), afwijkende screenende testen geven richting voor verder onderzoek.

Specifieke testen, op indicatie:

Overige specifieke testen in overleg

Interpretatie PT en aPTT:

  1. Normale PT en aPTT
  2. Normale PT en verlengde aPTT
  3. verlengde PT en normale aPTT
  4. verlengde PT en verlengde aPTT

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Antifosfolipidensyndroom in de zwangerschap
- IVF/PGD bij draagsters van hemofilie
- Trombopathie
- Tromboserisico en anticonceptie

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer