Engraftment syndroom

Datum laatste herziening: 03-01-2018

Diagnostische criteria

Major

Minor

Behandeling

Referentie

Verwante pagina's

Tijdens herstel van neutrofiele granulocyten na transplantatie kan een symptomencomplex optreden bestaande uit: koorts, erythemateuze huid rash en non-cardiogeen longoedeem. Dit symptomencomplex is bekend onder de naam engraftment syndrome of capillary leakage syndrome. Dit symptomencomplex lijkt erg op hyperacute GVHD, maar mede op basis van observaties in myeloablatieve stamceltransplantatie lijkt het toch een ander syndroom te zijn.

Diagnostische criteria

Major

  1. Temperatuur ≥ 38.3 °C, zonder aanwijzingen voor een infectieus focus
  2. Erytrodermateuze rash die meer dan 25% van het lichaamsoppervlak beslaat en niet veroorzaakt wordt door medicatie
  3. Niet-cardiaal longoedeem, dat zich manifesteert als diffuse longinfiltraten en hypoxie

Minor

  1. Leverproefstoornissen: met bilirubine > 34 µmol/l of transaminasewaarden ≥ 2 keer normaal.
  2. Nierinsufficiëntie (serum creatinine ≥ 2 keer baseline)
  3. Gewichtstoename ≥ 2,5% van baseline lichaamsgewicht
  4. Voorbijgaande encephalopathie zonder verklaring

De diagnose engraftment syndroom kan gesteld worden als alle 3 major criteria aanwezig zijn of als er 2 major criteria zijn met 1 of meer minor criteria. Dit moet dan optreden in de periode binnen 96 uur van engraftment (neutro's ≥ 500/µl voor 2 opvolgende dagen).

Behandeling

Corticosteroďden: 1 mg/kg

Referentie

Spitzer T.R. Engraftment syndrome following hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transpl. 2001:27:893.


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute GVHD: scoringssysteem
- Acute GVHD: behandeling
- PUVA bij GVHD
- Chronische GVHD: diagnostische criteria
- Chronische GVHD: systemische behandeling
- Voeding bij ernstige GVHD van de darmen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer