Refereeravond: Lymfoide maligniteiten

27 juni 2023

Wij willen u van harte uitnodigen voor de refereeravond Hematologie via Microsoft Teams op dinsdag 27 juni 2023.

Het onderwerp van deze avond is:

Lymfoide maligniteiten

Programma

18.30-18.35 uur Introductie
18.35-19.10 uur Hodgkin/post EHA Lugano
Spreker: dr. W. Plattel, Hematoloog UMCG
19.10-19.45 uur Zuma en updates CAR-T bij NHL
Spreker: dr. T. van Meerten, Hematoloog UMCG
19.45-20.15 uur Survival of patients with relapsed and refractory perpheral T-cell lymphoma in the Netherlands: a population-based study
Spreker: dr. M. Brink, onderzoeker IKNL
20.15-20:30 uur Paneldiscussie n.a.v. vragen

Zoals gebruikelijk wordt voor de deelnemers accreditatie aangevraagd. Omdat de avond digitaal is gelieve uw deelname en eventueel BIG nummer nu reeds te mailen aan: hematologiesecretariaat@umcg.nl.

We hopen u allen te verwelkomen op dinsdag 27 juni 2023 via Teams!

Met vriendelijke groet,

dr. W.W.H. Roeloffzen, dr. A.B.U. Mäkelburg, dr. H.A.M. Kooistra

Data volgende refereeravond:
De nieuwe data volgen voor het seizoen 2023/2024.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-2-2024, 15:09