blastencrise

De fase waarin de chronische leukemie acuut is geworden. Blasten zijn onrijpe voorlopercellen. Bij acute leukemie worden de kwaadaardige cellen ook wel blasten genoemd.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:18