carpaletunnelsyndroom

Een zenuwaantasting in de pols met verschijnselen in de hand