carpaletunnelsyndroom

Een zenuwaantasting in de pols met verschijnselen in de hand.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 15-6-2024, 0:24