nodulair paragranuloom

Variant van Hodgkin-lymfoom.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 8-6-2023, 4:49