non-myeloablatief

Chemotherapie en bestraling die het beenmerg grotendeels intact houden.