non-myeloablatief

Chemotherapie en bestraling die het beenmerg grotendeels intact houden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 28-11-2023, 11:58