non-myeloablatief

Chemotherapie en bestraling die het beenmerg grotendeels intact houden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 1:28