polycytemia vera

Polycytemia vera: ziekte met een teveel aan bloed.