progenitorcel

In de celbiologie worden de termen voorlopercel en progenitorcel gehanteerd voor onrijpe en ongedifferentieerde cellen. Deze komen voornamelijk voor bij dieren, na de geboorte. Voorlopercellen hebben veel gemeen met stamcellen maar de definitie is veel ruimer en ze verschillen op een aantal punten, met name de differentiatie en celdeling.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 22-4-2024, 23:45