prolymfocytenleukemie

Vorm van chronische lymfatische leukemie (CLL) die intensievere behandeling behoeft dan de gewone CLL; er zijn twee vormen, uitgaande van B-cellen (B-PLL) of van T-cellen (T-PLL).

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:04