Enterococcus faecium (bij neutropene enterocolitis en bacteriemie)

Er is geen ziektebeeld, protocol, studie of cellulaire therapie verbonden aan dit ziektebeeld.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:30