Home > Algemeen > Diagnostiek > Cytogenetica: Algemene informatie cytogenetica hemato-oncologie

Cytogenetica: Algemene informatie cytogenetica hemato-oncologie

(Moleculair-) Cytogenetisch onderzoek hemato-oncologie (karyotypering, FISH en array)

Voor algemene info omtrent aanvragen, technieken, uitslagtermijnen:

Aanvragen genoomdiagnostiek (umcg.nl)

Voor vragen kunt u zich wenden tot het aanspreekpunt Genoomdiagnostiek:

telefoonnummer: 0622518960/46215
via email: genoomdiagnostiek@umcg.nl
Aanvragen genoomdiagnostiek (umcg.nl)
Aanvraagformulier zo zorgvuldig mogelijk invullen (er zijn directe gevolgen voor  protocollaire (aanvullend) FISH- of array onderzoek)

Aanvraagprocedure UMCG

Reguliere aanvragen orderen in EPIC:

LAB7588beenmerg genetica hemato oncologie

Of indien bloedafname op prikpoli nodig is:

LAB9030 – GENE Cytogenetisch chromosomen en FISH onderzoek (Genetica); via deze aanvraag gaat ook direct een order naar de prikpoli en dan optie hematologische maligniteit.

Bij verdenking promyelocytenleukemie (APL) kan spoed FISH diagnostiek (FastFISH) worden verricht. Altijd vooraf aanmelden via telefoonnummer 050-3617233. Indien het beenmerg voor 12u binnen is, kan in de meeste gevallen binnen 4 uur een uitslag gegeven worden of de t(15;17)(q24;q21) [PML::RARA fusie] aanwezig is.

Direct na afname, materiaal en aanvraagformulier via laboratoriumcentrum bijzondere hematologie naar Genetica (laten) brengen.

Aanvraagprocedure vanuit de periferie

Aanvragen altijd vooraf aanmelden via telefoonnummer 050-3617233

en orderen via het aanvraagformulier: Zenya WebShare – UMC Groningen – LAB-F0012 Aanvraagformulier Tumor Cytogenomisch Onderzoek

Bij verdenking promyelocytenleukemie (APL) kan spoed FISH diagnostiek (zgn. FastFISH methode) worden verricht. Indien het beenmerg voor 12u binnen is, kan in de meeste gevallen binnen 4 uur een uitslag gegeven worden of de t(15;17)(q24;q21) [PML::RARA fusie] aanwezig is.

Z.s.m. het materiaal per taxi naar Genetica laten brengen. Het materiaal moet zo spoedig mogelijk en bij voorkeur voor 14.00 uur op het lab zijn.

Postadres Afleveradres voor koeriers:
Afdeling Klinische Genetica, CB 54
Universitair Medisch Centrum Groningen
Antwoordnummer 299
9700 VB Groningen
Afdeling Genetica
Sectie Genoomdiagnostiek
Ant. Deusinglaan 1
Gebouw 3211,
5e verdieping
9713 AV GRONINGEN

Aanvragen voor Fanconi onderzoek

Aanvraagprocedure UMCG

Order in EPIC:

Dit onderzoek kan aangevraagd worden met behulp van EPIC order LAB9028=GENE moleculair genetisch DNA en array onderzoek en kies via reden van onderzoek-bevestigen/uitsluiten diagnose en dan gevraagd onderzoek: analyse van een hieronder gekozen ziektebeeld voor Fanconi Anemie.

Aanvraagprocedure vanuit de periferie via de volgende links

Dit onderzoek kan aangevraagd worden via Zenya WebShare – UMC Groningen – LAB-F0014 Aanvraagformulier Moleculair Genetisch Onderzoek waarbij gekozen kan worden voor Fanconi anemie targeted (beperkt aantal genen) of WES sequencing.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 15-6-2024, 0:44