Home > Algemeen > Diagnostiek > Cytogenetica: Algemene informatie cytogenetica hemato-oncologie > Cytogenetica

Cytogenetica

Genetica hemato-oncologie (moleculair-) cytogenetisch onderzoek (karyotypering, FISH en array)

Voor algemene info omtrent aanvragen, technieken, uitslagtermijnen

https://www.umcg.nl/-/afdeling/genetica/aanvragen-genoomdiagnostiek

Voor vragen kunt u zich wenden tot het aanspreekpunt Genoomdiagnostiek:

telefoonnummer: (06)31622518960/46215

via e-mail: genoomdiagnostiek@umcg.nl

Aanvraagformulier zo zorgvuldig mogelijk invullen (er zijn directe gevolgen voor protocollaire (aanvullend) FISH- of array onderzoek)

Aanvraagprocedure UMCG

Reguliere aanvragen orderen in EPIC:

LAB7588 – beenmerg genetica hemato oncologie

Of indien bloedafname op prikpoli nodig is:

LAB9030 – Cytogenetisch onderzoek (Genetica); via deze aanvraag gaat ook direct een order naar de prikpoli en dan optie hematologische maligniteit.

Bij verdenking promyelocytenleukemie (APL) kan spoed FISH diagnostiek (FastFISH) worden verricht. Altijd vooraf aanmelden via telefoonnummer 050-3617233. Indien het beenmerg voor 12u binnen is, kan in de meeste gevallen binnen 4 uur een uitslag gegeven worden of de t(15;17)(q24;q21) aanwezig is.

Direct na afname, materiaal en aanvraagformulier via laboratoriumcentrum bijzondere hematologie naar Genetica (laten) brengen.

Aanvraagprocedure vanuit de periferie

Aanvragen altijd vooraf aanmelden via telefoonnummer 050-3617233 en orderen via het aanvraagformulierhttps://www.umcg.nl/documents/68138/3974611/LAB-F0012_Aanvraagformulier_Tumor_Cytogenomisch_Onderzoek.pdf

Bij verdenking promyelocytenleukemie (APL) kan spoed FISH diagnostiek (zgn. FastFISH methode) worden verricht. Indien het beenmerg voor 12u binnen is, kan in de meeste gevallen binnen 4 uur een uitslag gegeven worden of de t(15;17)(q24;q21) aanwezig is.

Z.s.m. het materiaal per taxi naar Genetica laten brengen. Het materiaal moet zo spoedig mogelijk en bij voorkeur voor 14.00 uur op het lab zijn.

Postadres: Bezoekadres:
Afdeling Genetica Afdeling Genetica
Sectie Genoomdiagnostiek Sectie Genoomdiagnostiiek
P.O. box 30001
HPC: CB54
9700 RB GRONINGEN
Ant. Deusinglaan 1
Gebouw 3211, 5e verdieping
9713 AV GRONINGEN

Aanvragen voor Fanconi onderzoek

Altijd vooraf aanmelden via telefoonnummer 050-3617233

Aanvraagprocedure UMCG

Order in EPIC:

LAB9030 Cytogenetisch onderzoek (Genetica); via deze aanvraag gaat ook direct een order naar de prikpoli en dan optie chromosoombreuksyndromen

Aanvraagprocedure vanuit de periferie via de volgende links

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:09