Home > Algemeen > Overige therapie > Radiotherapie

Radiotherapie

Dosis

Curatieve opzet

Hodgkin lymfoom
 • alleen radiotherapie
 • in combinatie met chemotherapie*
40 Gy
30 Gy bij CR, 36 Gy bij PR
NHL
 • indolent ‘low grade’
 • agressief ‘high grade’
20-30 Gy
40 Gy
CR na chemotherapie (na 3 × R-CHOP) 30 Gy
Mycosis fungoides 35 Gy (total skin bestraling in LUMC)
Solitair plasmocytoom 46-50 Gy
* Bij gecombineerde chemo- en radiotherapie moet de patiënt voor het begin van de behandeling ook door de radiotherapeut gezien worden!

Palliatieve opzet

Hodgkin lymfoom 8-30 Gy
NHL
 • indolent ‘low grade’
 • agressief ‘high grade’
2×2-30 Gy
8-30 Gy
Cutane lymfomen
 • B/T cel
8 Gy
M Kahler 8-20 Gy
Schedelbestraling AML bij leukocytose > 100 × 109/l 4 Gy

Speciale situaties

Splenomegalie 10 × 0,5 Gy
Low dose TBI 10 × 0,15 Gy
High dose TBI (afhankelijk van diagnose) 2×6 Gy of 1×2 Gy

Bestralingsvelden

Involved field (IF):
Bestraling beperkt tot klinisch aangedane regio (NHL)

Involved node (INRT):
Bestraling alleen aangedane klieren (Hodgkin lymfoom)

Mantelveld:

 • cervicaal, supra/infraclaviculair, axillair
 • mediastinum, hili

Omgekeerd Y-veld:
para-aortaal, iliacaal, inguinaal, femoraal bdz. (± milt)

Totaal lymphoid irradiation (TLI):
mantel + omgekeerde Y + milt + evt. ring van Waldeijer

Totale lichaamsbestraling (TBI):

 • low dose (‘low grade’ NHL, CLL)
 • high dose (stamceltransplantatie)
 • low dose (RIST)

Totale huidbestraling (TSI) (cutane lymfomen)

Cranio-spinale as-bestraling (CZS leukemie)

Beenmergreserve (globaal)

schedel 10% mantelveld ± 25%
ribben + sternum 10% para-aortaal ± 15%
CWK 5% ––––––––––––––––––– +
ThWK 15% STNI ± 40%
(=subtotal nodal irradiation)
LWK 10%
sacrum 15% ––––––––––––––––––– +
bekken 25% TNI ± 70%

Duur bestralingen (globaal)

Mantelveld, omgekeerd Y-veld, buikbad 4 weken
Low dose TBI (2 × per week) 4-5 weken (10 fracties)
Totale huidbestraling (2 × per week) 10 weken
Involved field 3-4 weken
Miltbestraling (2 tot 3 × per week) 4-6 weken

Corticosteroïden vóór start bestraling

 • vena cava superior syndroom
 • epidurale myelumcompressie
 • NHL cerebrum

Bijv. Dexamethason
Start 10 mg; 1e week 4 × 4 mg per dag; 2e week tot einde bestraling dalen naar 4 × 1 mg in 2 weken uitsluipen.

Bijwerkingen van bestraling

Acuut

Algemeen: vermoeidheid, misselijkheid, braken, anorexia alleen bij grote RT-velden
Mantelveld: oesofagitis, haarverlies occipitaal
Waldeijer: droge mond, smaakverlies
Buikbestraling: diarree, misselijkheid
Grote velden: beenmergdepressie

Laat

Pneumonitis/longfibrose/pericarditis, hypothyreoidie, signe de Lhermitte, steriliteit, arteriële vaatschade, secundaire tumoren (na ± 10 jr). Zie ook Late complicaties ten gevolge van therapie Hodgkin of Non-Hodgkin lymfoom en Infertiliteit en hormonale insufficiëntie na chemo- en radiotherapie.

N.B. 1: Na miltbestraling wordt een patiënt beschouwd als hebbende een hyposplenisme en is profylaxe (vaccinaties e.d.) vereist, zie Infectiepreventie/vaccinatie bij splenectomie en hyposplenisme.

N.B. 2: Denk aan fluorapplicatie indien parotis in bestralingsveld ligt, ter preventie van cariës.

Literatuurlijst

 1. De Vita, Hellman en Rosenberg. Cancer, Principles and Practice of Oncology, hoofdstuk 7 en 35-38.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 22:50