Home > Algemeen > Trialbureau > Informatie en contact

Informatie en contact

Het Trialbureau Hematologie van het UMCG biedt ondersteuning aan de afdeling Hematologie bij alle fasen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek van de afdeling zelf vindt er ook onderzoek plaats in samenwerking met de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), de farmaceutische industrie en internationale onderzoeksorganisaties.
Ook biedt het Trialbureau ziekenhuizen in de regio ondersteuning bij de opstart en uitvoering van HOVON studies.

Het Trialbureau bestaat uit trial coördinatoren, datamanagers, onderzoeksverpleegkundigen en trial assistenten; dé experts op het gebied van de studies die binnen de afdeling lopen.
De trial coördinatoren hebben elk een focus op één van de vijf verschillende aandachtsgebieden binnen de hematologie; myeloid, lymfoid, plasmacellen, transplantatie en stolling.
Bij de opzet en uitvoering van studies hebben zij nauw contact met de hematologen, verpleegkundigen en ondersteunende afdelingen waardoor een voortvarend verloop van de studies mogelijk wordt gemaakt.

Indien u geïnteresseerd bent in een studie op de afdeling Hematologie van het UMCG dan kunt u contact opnemen met het Trialbureau.

Contactgegevens

UMCG, Trialbureau Hematologie
Hanzeplein, DB21
9713 GZ Groningen
Tel. 050-3613385
trialbureauhematologie@onco.umcg.nl

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:13