Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Graft versus host disease (GVHD) > Acute GVHD: scoringssysteem

Acute GVHD: scoringssysteem

Acute graft-versus-host disease (GVHD) wordt veroorzaakt door een reactie van donor T cellen tegen antigen van de recipiënt die voor de donor T cellen nieuw zijn (niet gedeelde antigenen). Klinisch manifesteert de ziekte zich vooral in huid, darm en lever. Deze drie organen bepalen ook de klinische gradering van acute GVHD. In geval van myeloablatieve conditionering treedt acute GVHD voornamelijk op binnen 2 tot 4 weken. Met non-myeloablatieve conditionering ontstaat acute GVHD meestal tussen 2 en 4 maanden na transplantatie.

Categorie Tijd tot symptomen na HCT of DLI Aanwezigheid kenmerken aGvHD Aanwezigheid kenmerken cGvHD #
Acute GvHD
Klassieke aGvHD ≤ 100 dagen Ja Nee
Persisterend, recidief of laat ontstaan aGvHD >100 dagen Ja Nee
Klassieke cGvHD Geen tijdslimiet Nee Ja
Overlap syndroom Geen tijdslimiet Ja Ja

Stadiëring acute GVHD

Stadium Huid Lever Darm
1 Maculopapulaire rash
< 25% (totale huid opp)
Bili 34-50 µmol/l > 500 ml/dag
2 Maculopapulaire rash
25-50%
Bili 50-102 µmol/l > 1 liter/dag
3 Gegeneraliseerde erythrodermie Bili 102-255 µmol/l > 1.5 liter/dag
4 Gegeneraliseerde erythrodermie+ bullae (evt desquamatie) Bili > 255 µmol/l > 2 liter/dag; of ernstige buikpijn met of zonder ileus

Gradering van acute GVHD

Gradering
volgens Glucksberg
Gradering
volgens IBMTR
Huid Darm Lever
I A 1 0 0
I B 2 0 0
II B 0-2 1 0-1
II B 0-2 0-1 1
II C 3 1 0-1
II C 3 0-1 1
II C 3 0 0
III B 0-2 2 0-2
III B 0-2 0-2 2
III C 0-3 0-3 2-3
III C 3 2-3 0-3
III D 0-3 0-3 4
IV D 4 0-4 0-4
IV D 0-4 4 0-4
IV D Elke patiënt met een Karnofsky <30% of ECOG PS 4

Klik op het pictogram voor een berekening.

NB: Een stadium lager classificeren als er bijkomende oorzaak is van een verhoogd bilirubinegehalte.
NB: Een stadium lager classificeren als er bijkomende oorzaak is van diarree.
NB: Classificeren in graad 4 kan bij minder orgaanaantasting als er extreme afname is in de performance status.

Verder is van belang de dichotomie graad II in IIa (mild) en IIb (meer dan mild) vanwege de verschillende startdosis prednison / methylprednisolon (zie de sectie therapie van acute GvHD).

Milde acute GvHD (IIa)

  • Rash minder dan 50% van lichaamsoppervlak en niet snel progressief binnen 6-24 uur
  • Anorexie, misselijkheid, overgeven of diarrhee < 1 L per dag
  • Afwezigheid leverbetrokkenheid (bilirubine < 17 umol/L in afwezigheid van levercomplicaties of <25 indien andere levercomplicaties dan GvHD aanwezig zijn)

Literatuurlijst

  1. Glucksberg, H., et al. Clinical manifestations of graft-versus-host disease in human recipients of marrow from HLA-matched sibling donors. Transplantation. 1974, 18, 295-304.
  2. Rowlings, P.A., et al. IBMTR severity index for grading acute graft-versus-host disease: retrospective comparison with Glucksberg grade. Br.J.Haematol. 1997, 97, 855-864.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 19:51