Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Follow-up lange termijn > Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement

  • Maximale ontmoediging roken (eventueel verwijzing stop met roken poli)
  • Streef naar systolische bloeddruk < 140 mm Hg. Eerst keus voor behandeling is Amlodipine 5 of 10 mg. Als patiënt geen Ciclosporine of Tacrolimus gebruikt is 1e keus Hydrochloorthiazide 12,5 mg, en in geval er sprake is van microalbuminurie een ACE-remmer (bijv. Enalapril 1 dd 10-20 mg)
  • Als niet nuchtere glucose bij herhaling > 11 mmol/l, dan behandeling DM starten
  • Streef naar LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l en triglyceriden <4,5 mmol/l. Eerste keus voor behandeling is Pravastatine 40 mg
  • Stimuleer een actieve levensstijl met voldoende lichaamsbeweging
  • Monitor op hartfalen, zeker wanneer in het verleden anthracyclinen (ook beneden de maximaal cumulatieve dosering) gebruikt zijn

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 1:38