Home > Cellulaire therapie > CAR T-cel therapie > Gradering CRS (cytokine release syndrome) en neurotoxiciteit

Gradering CRS (cytokine release syndrome) en neurotoxiciteit

Tabel 1. ASTCT CRS Consensus Gradering met behandeladvies (versie UMCG 1-8-20)
CRS gradering Supportive care Tocilizumab steroiden diagnostiek Follow-up
Grade 1
 • T > 38C
 • Geen hypotensie
 • Geen zuurstofbehoefte
 • Pcm
 • Voldoende hydratie bijv 2L NaCl 0.9%
 • Ceftazidim 3dd2gr
nvt nvt X-thorax, evt HRCT Bloedkweken Urinekweek
 • Bij 3 dagen koorts, of dreigende uitputting
 • Tocilizumab 8mg/kg (max 800mg in 1 uur
Grade 2
 • T > 38C
 • Geen noodzaak voor vasopressie
 • zuurstof behoefte via neusbril, <6L/min
 • Pcm
 • hydratie min 2L NaCl 0.9% met bolus injecties van 0.5-1L isotone vloeistof
 • Tocilizumab 8mg/kg (max 800 mg in 1 uur)
 • Max 3x per 24 uur bij geen verbetering
 • Bij geen verbetering binnen 24 uur zie Graad 3
 • = Dexamethason 1-4dd10mg (afhankelijk van symptomatologie)
Zie graad 1 Bij verbetering
 • Zoals graad 1

Bij verslechtering

 • Zoals graad 3
Grade 3
 • T > 38C
 • noodzaak voor 1 vasopressie

of

 • zuurstof behoefte via NB> 6L/min, optiflow/VM/ NRM
 • Volg pt intensief a 1 uur en behandel evt op intensive care
 • Indien niet IC: Zuurstof via NB >6L/mon
 • Zie graad 2
 • Dexamethason 4dd10mg
Bij verbetering
 • Stop tocilizumab
 • Bouw steroiden af
 • Zoals graad 2

Bij verslechtering

 • Zoals graad 4
Grade 4
 • T > 38C
 • noodzaak voor >1 vasopressie middelen

of

 • intubatie
 • volg en behandel op intensive care
 • Zie graad 2
 • Methylprednison 1gr/dag voor 3 dagen
Bij verbetering
 • Stop tocilizumab
 • Bouw steroiden af
 • Zoals graad 2

Bij verslechtering

 • Overweeg andere IS
Tabel 2. ASTCT ICANS Consensus Gradering met behandeladvies (versie UMCG 1-8-20)
ICANS gradering Supportive care Tocilizumab steroiden diagnostiek Follow-up
Graad 1
 • ICE score: 7-9
 • Bewustzijn: spontaan wakker
 • Epilepsie: nvt
 • Motorische afw: nvt
 • Cerebraal oedeem: nvt
 • Keppra 2dd750mg
 • 4dd beoordeling
nvt nvt nvt
 • 4dd beoordeling
Graad 2
 • ICE score: 3-6
 • Bewustzijn: wekbaar op aanspreken
 • Epilepsie: nvt
 • Motorische afw: nvt
 • Cerebraal oedeem: nvt
 • Pcm
 • hydratie min 2L NaCl 0.9% met bolus injecties van 0.5-1L isotone vloeistof
Geen CRS
 • Geen tocilizumab

Wel CRS

 • Tocilizumab 8mg/kg (max 800mg) in 1 uur
 • Max 3x per 24uur bij geen verbetering
Geen CRS
 • 10mg dexamethason eenmalig, of a 6 uur bij ernstige symptomen en refractair op eenmalig

Wel CRS

 • Tocilizumab 8mg/kg (max 800mg) in 1 uur
 • Max 3x per 24uur bij geen verbetering
 • CT / MRI hersenen
 • EEG
 • lp
Bij verbetering
 • Stop tocilizumab
 • Bouw zn steroiden af
 • 4dd controle

Bij verslechtering

 • Zoals graad 4
Graad 3
 • ICE score: 0-2
 • Bewustzijn: wekbaar bij aanraking
 • Epilepsie: focaal en gegeneraliseerd of non-consulsief op EEG, snel hersteld
 • Motorische afw: nvt
 • Cerebraal oedeem: focaal op mri
 • Volg pt intensief a 1 uur en behandel evt op intensive care
 • Zie graad 2
 • Dexamethason
 • 2-4dd10mg, afhankekelijk van symptomatologie
 • Zie graad 2
Bij verbetering
 • Stop tocilizumab
 • Bij steroiden af
 • Zoals graad 2

Bij verslechtering

 • Zoals graad 4
Graad 4
 • ICE score: 0
 • Bewustzijn: niet wekbaar
 • Epilepsie: levensbedreigend
 • Motorische afw: hemiparese/paraparese
 • Cerebraal oedeem: ja
 • intensive care
 • Mechanische ventilatie
 • Zie graad 2
 • Methylprednison 1gr/dag voor 3 dagen
 • Zie graad 2
Bij verbetering
 • Stop tocilizumab
 • Bij steroiden af
 • Zoals graad 2

Bij verslechtering

 • Overweeg andere IS
 • Zie behandel advies ZUMA-1 protocol
Tabel 3. ICE score Consensus Gradering met behandeladvies (versie UMCG 1-8-20)
ICE score Voorbeeld Punten bij goed antwoord
Orientatie Bijv: Maand, Stad, Ziekenhuis
Varieer vragen!
1
1
1
Benoemen Object 1 (bijv pen)
Object 2 (bijv klok)
Object 3 (bijv telefoon)
Varieer vragen
1
1
1
Opdracht uitvoeren Opdracht 1 (sluit ogen)
Opdracht 2 (steek tong uit)
1
1
Schrijven Standaard zin 1
Aandacht Terugtellen van 100-0 in stappen van 10 1
totaal

10 geen ICANS
7-9 ICANS graad 1
3-6 ICANS graad 2
0-2 ICANS graad 3
0 ICANS graad 4 ten gevolge van volledig bewustzijn verlies, bijv sedatie/intubatie

Tabel 4. HLH met behandeladvies (versie UMCG 1-8-20)
HLH kenmerk diagnostiek behandeling
Koorts, pancytopenie
Verhoogd ferritine (vooral discrepant tov CRP), sIL2, triglyceride, verlaagd fibrinogeen
Beenmerg
Lab: sIL2
Zie CRS graad 3

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:14