Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Follow-up lange termijn > MRD metingen na transplantatie

MRD metingen na transplantatie

Bij elke (very) poor risk leukemie:

Vereist: (gevalideerde) moleculaire marker aanwezig (NPM1) of leukemia-associated fenotype (LAF)

Na transplantatie:

t/m 6 maanden: elke 4 weken
tot 12 maanden: 2 maandelijks
Bron: perifeer bloed en / of beenmerg. In ieder geval beenmerg op dag +28 indien voor de allo Tx nog MRD of actieve ziekte.

Indien meer dan een log stijging, het volgende beleid:

  1. Indien geen of max  graad I aGVHD of cGVHD, beleid  conform onderstaand schema’s.
  2. Indien hogere graad GVHD, alleen decitabine conform onderstaand schema’s.

Binnen 100 dagen:

> log stijging Decitabine DLI
× 10^6 CD3+ cellen/kg
Immuunsuppressie
Zo snel mogelijk 3 dagen (20 mg/m2) Immuunsuppressie in max 3 weken staken (wekelijks 25 % omlaag, eerste stap groter indien hoog in therapeutisch gebied), bij post-Tx cyclo in 1 keer staken
4 weken na staken immuunsuppressie nog steeds aanwezig 3 dagen (20 mg/m2) SIB/MUD: 5
MMUD: 1
Haplo 0.1
8 weken na staken immuunsuppressie nog steeds aanwezig 3 dagen (20 mg/m2)
12 weken na staken immuunsuppressie nog steeds aanwezig 3 dagen (20 mg/m2) SIB/MUD: 10
MMUD: 5
Haplo: 0.5

Staken decitabine als nieuwe CR, idem DLI en ook indien > 1 GVHD.

DLI wordt gegeven op dag 10 na eerste dag decitabine cyclus.

Schema na dag 100

idem als hierboven; alleen decitabine gedurende 5 dagen en staken immuunsuppressie in 3 weken (wekelijks 25 % omlaag, eerste stap groter indien hoog in therapeutisch gebied). Indien al voor start van de versnelde tapering meer dan 25% was afgebouwd dan voor elke 25% lager dan de startwaarde 1 week kortere afbouwperiode. Bij post-Tx cyclofosfamide in de conditionering kan de immuunsuppressie direct worden gestaakt.

Bij geen NPM-1 maar wel een LAF en pre-alloSCT nog aanwezig: beenmergonderzoek al op dag +28 en indien nog aanwezig dan conform beleid tabel binnen 100 dagen immuunsuppressie versneld afbouwen en bij stijging van meer dan een log combi met decitabine. Verder ook conform tabel.

Andere standaard BM onderzoeken bij (very) poor en in het eerste jaar in bovenbeschreven categorie: dag +100 en daarna elke 2-3 maanden in het eerste jaar.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-4-2024, 22:33