Home > Patiënteninformatie > Algemeen > De afdeling

De afdeling

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Daartoe behoren goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren, maar bijvoorbeeld ook stollingsafwijkingen en bloedtransfusieproblemen. Er zijn erg veel verschillende ziekten en behandelingen. De behandelingen kunnen bestaan uit medicatie, transfusie van stollingsfactoren of bloedproducten, antistofbehandeling of zelfs stamceltransplantatie. Op deze website wordt een groot deel van deze ziekten en groepen van behandelingen apart besproken. Dankzij de uitgebreide zoekfunctie en indexlijst zullen de meeste onderwerpen goed te vinden zijn.

Medewerkers

Op de afdeling Hematologie werken veel verschillende mensen. Er zijn diverse soorten artsen, verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd in het begeleiden van onderzoek en stamceltransplantatie), verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, psychosociale hulpverleners, secretarieel personeel en medewerkers van de administratie. Daarnaast vindt er ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats, uitgevoerd door wetenschappers (artsen en onderzoekers), maar ook studenten, vanuit de medische, epidemiologische, chemische of biologische hoek, dit alles ondersteund door analisten en datamanagers.

Hematologen zijn artsen die behalve internist ook gespecialiseerd zijn in het vakgebied hematologie. Op de afdeling en de polikliniek Hematologie van het UMCG werken tien hematologen.

Daarnaast werken er verschillende soorten andere artsen: artsen die al dan niet in opleiding zijn tot internist, en artsen die al een aantal jaren opleiding achter de rug hebben en nu bezig zijn met het aandachtsgebied hematologie of vasculaire geneeskunde. Al deze artsen worden gesuperviseerd door één van de hematologen.

Tot slot worden er ook co-assistenten opgeleid. Dit zijn studenten geneeskunde die aan het eind van hun studie in het ziekenhuis het vak moeten leren. Vanzelfsprekend mogen zij als bijna-arts nog geen eigen verantwoordelijkheid dragen.

Voor meer informatie over de medewerkers van de afdeling, zie het team.

Verschillende locaties

Patiënten die naar de afdeling Hematologie verwezen zijn, worden op verschillende locaties in het ziekenhuis gezien:

  • de polikliniek Hematologie;
  • de verpleegafdeling Hematologie, E2VA;
  • het Dagcentrum

Zie ook contact opnemen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 2:02