Graft Failure

Datum laatste herziening: 20-02-2019

Definities

Risicofactoren voor graft failure

Evaluatie voor graft failure

Management

Conditioneringsschema

Literatuur

Verwante pagina's

Definities

Engraftment: eerste dag waarop het neutrofielenaantal > 0.5 x 106/L.

Primaire graft failure: het onvermogen tot het bereiken engraftment voor dag +28.

Secundaire graft failure/Rejectie: is een substantiŽle en persisterende of progressieve vermindering van donorcellen na aanvankelijke succesvolle engraftment.

Risicofactoren voor graft failure

Graft failure kan het gevolg zijn van onvoldoende aantallen getransplanteerde HSC of falen van adequate aantallen cellen die overleven. De barriŤres die overbrugd moeten worden voor een succesvolle engraftment zijn immunologische destructie, geneesmiddeltoxiciteit en een slechte beenmerg microenvironment (bijvoorbeeld door infectie, residuale/recidief ziekte).

Risicofactoren voor graft failure zijn beschreven in de literatuur:

Graftrejectie kan voorafgegaan worden door incompleet en afnemend donorchimerisme, met als gevolg de mogelijkheid van re-expressie van host T-cel functie. Relatief gunstige factoren (dus minder graft failure) zijn TBI/cyclofosfamide conditionering en Tacrolimus profylaxe.

Evaluatie voor graft failure

  1. Zijn er aanwijzingen voor recidief ziekte?
  2. Is een adequaat aantal hematopoietische stamcellen geÔnfundeerd?
  3. Was de ontvanger intensief getransfundeerd of eerder blootgesteld aan donorcellen?
  4. Had de eerste transplantatie een verhoogd risico op immunologische oorzaken voor graft failure zoals T-cel depletie, HLA-mismatch of NMA/RIST conditionering?
  5. Was er een barriŤre voor engraftment zoals uitgesproken splenomegalie?
  6. Was er initieel wel sprake van engraftment?
  7. Was adequate GVHD profylaxe gegeven? Heeft patiŽnt de profylaxe ingenomen?
  8. Was er een recente infectie met CMV, HHV-6, HHV-8 of parvovirus?
  9. Is er een aanwijzing voor residuale host-immuniteit (T-cel of NK-cel) gericht tegen donorcellen?

Management

Conditioneringsschema

Hieronder alleen wat algemene opmerkingen. De definitieve keuze zal bij iedere patiŽnt multidisciplinair dienen te worden gemaakt.

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Inleiding
- Berekening co-morbiditeit
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- EBV - PTLD preventie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Routing allogene stamcellen
- Transfusie van rode bloedcelconcentraat
- Samenvatting ondersteunende behandeling
- Donorselectie
- Opleidingseisen allogeen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer