Home > Algemeen > De afdeling > Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Afdeling en polikliniek Hematologie

De afdeling Hematologie omvat Algemene Hematologie en Hemostase/stolling. Voor beide onderdelen wordt separaat dienst gedaan en zijn aparte consulenten en aparte spreekuren beschikbaar. Voor telefoonnummers en adres, zie onderaan deze pagina.

Als richtlijn hanteren wij per ziektebeeld een marge waarbinnen een patiënt met een hematologische aandoening in het ideale geval gezien zou moeten worden. Soms zijn het echte spoedindicaties (denk aan de acute leukemieën, of een ziektebeeld als HUS/TTP), of er nu plaats is of niet, soms zijn het gewenste tijdsintervallen waarbij de kliniek medebepalend is in hoeverre een patiënt nog dezelfde week gezien zou moeten worden of dat langer wachten medisch ook verantwoord zou zijn. Een en ander is samengevat in deze tabel.

Ziekte Medisch meest ideale tijdsschema dat nagestreefd moet worden. Kan na overleg met hematoloog van afgeweken worden Opmerkingen
Klinisch/poliklinisch Toegang tot UMCG Start therapie na afronden diagnostiek Voor diagnostiek en therapie en beschikbare protocollen, zie deze website
Acute leukemie (AML, ALL) klinisch 0-1 dag
Spoedindicatie
1-2 dagen Diagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website
Chron. lymfatische leukemie (CLL) poli 1-2 weken vaak geen therapie nodig, indien wel: 2-3 weken idem
Chron. myeloide leukemie (CML) Poli, als <65 opname 1-5 dag 1-5 dagen* 1-5 dagen* idem
Overige chronische leukemieën poli 1-2 weken 1-2 weken idem
Myelodysplastisch syndroom (MDS) poli 1-2 weken* 2-3 weken* idem
Cytogenetica vereist langere wachttijd
Hodgkin-lymfoom poli 1 week 2 weken idem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom** Poli, soms kliniek 1-5 dagen** 1-2 weken** idem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom recidief poli, als autoSCT, opname <1 week 1 week 1-2 weken idem
Multipel myeloom poli 1 week 1 week Diagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website; vereist cytogenetica
M-proteïne, MGUS poli 1-4 weken meestal geen therapie nodig idem
Autoimmuun trombopenie ITP poli 1-2 dagen 2-3 dagen idem
TTP/HUS klinisch 0 dagen
Spoedindicatie
0 dagen idem
Sikkelcelcrise klinisch 0 dagen
Spoedindicatie
0 dagen idem
Aplastische anemie klinisch 1-3 dagen 1-3 dagen idem
Autoimmuun-hemolyse Poli 1-2 dagen 1-2 dagen idem
Verworven hemofilie klinisch 0-1 dagen
Spoedindicatie
0-1 dagen idem
* Afhankelijk van kliniek;
** Sommige zeer agressieve vormen vereisen spoedopname dezelfde dag en therapie binnen 1-2 dagen; er zijn circa 30 verschillende soorten, die grotendeels verschillende benaderingen vereisen, niet in detail hier aan te geven.

Spoedverwijzingen

Patiënten met een hematologische aandoening moeten vaak met spoed gezien worden en soms ook met spoed opgenomen dan wel overgenomen worden. Het is raadzaam in dat geval zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de consulent hematologie (pieper 77046) of de consulent stolling (pieper 77038), of buiten kantoortijden met de dienstdoende hematoloog (050 361 61 61, vraag naar de dienstdoende hematoloog of stollingsarts).

Reguliere verwijzingen

 • De verwijzer (huisarts, specialist) stuurt bij voorkeur een schriftelijke consultaanvraag waarop ook de patiëntgegevens, adres met postcode en telefoonnummer van de patiënt vermeld zijn, zodat een hematoloog kan beoordelen hoe, door wie en wanneer de patiënt gezien kan worden. Het voordeel van deze procedure is dat daardoor verwijzingen naar het verkeerde specialisme voorkomen kunnen worden, dat patiënten niet medisch onverantwoord lang moeten wachten en dat waar nodig bij het eerste bezoek alvast speciaal laboratoriumonderzoek ingepland kan worden.
 • Bij twijfel over de verwijsindicatie graag vooraf telefonisch overleg met een van de hematologen of de consulent hematologie.
 • Bij schriftelijke verwijzing roept de polikliniek de patiënt op.
 • De gemiddelde wachttijd tot het eerste consult is afhankelijk van de verwijsindicatie en kan variëren van een dag tot enkele weken.

Second opinion/verzoek tot overname behandeling

Om goed aan de vraag van de verwijzer te kunnen voldoen is het essentieel dat de afdeling de beschikking heeft over de volgende informatie:

 • Er moet goede informatie verstrekt worden in de vorm van brieven en andere correspondentie.
 • Kopieën van relevante uitslagen, indien relevant ook plaatjes van flowcytometrie.
 • Kopieën/cd van CT/PET/MRI-scans met de verslagen. Deze dienen voor het polikliniekconsult aanwezig te zijn.
 • Essentieel is ook dat diagnostisch materiaal van beenmerg en andere biopten gereviseerd kan worden. Daartoe dienen uitstrijkjes, coupes en zo nodig blokjes opgestuurd te worden naar de afdeling Pathologie van het UMCG t.a.v. prof. dr. G.A. Huls of drs. S. Rosati met het verzoek (i.v.m. overname behandeling) het materiaal te reviseren.

Informatie voor patiënten

Patiënten die verwezen zijn, krijgen na het consult of de behandeling een informatiefolder mee. Meer informatie over de afdeling, de polikliniek en het dagcentrum is ook te vinden onder De afdeling Hematologie. Daarnaast biedt deze site gedetailleerde informatie over ingrepen, ziektebeelden en therapiemodaliteiten.

Adresgegevens afdeling Hematologie

Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Hematologie / DA21
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Tel. Polikliniek Hematologie voor afspraken (050) 361 2917
Tel. Polikliniek Stolling (050) 361 2791
Tel. Staf secretariaat (050) 361 1761
Fax Polikliniek Hematologie (050) 361 8267
Fax Polikliniek Stolling (050) 361 1790

E-mailadressen Research- en Transplantatieteam

Doel

Informeren van betrokkenen aangaande het gebruik van email adressen bestemd voor het Research- en Transplantatieteam Hematologie.

Betrokkenen

 • Staf Hematologie
 • Fellows Hematologie
 • Assistenten Hematologie
 • Secretariaat Hematologie
 • Transplantatiecoördinatoren Hematologie
 • Datamanagers Hematologie
 • Research/ studiecoördinator Hematologie

Werkwijze

Telefonisch contact opnemen

U wordt behandeld door een van de internist-hematologen van de afdeling Hematologie. Voor uw behandeling heeft u met enige regelmaat een afspraak op de polikliniek Hematologie.

Het kan voorkomen dat u, tussen de afspraken door, vragen heeft. Hieronder kunt u lezen hoe u de afdeling Hematologie kunt bereiken.

Wilt u als u belt met de afdeling Hematologie uw UMCG (patiënten) nummer bij de hand houden? De medewerker die u te woord staat kan dan snel uw gegevens raadplegen.

Afspraken wijzigen

Polikliniek Hematologie

Heeft u vragen over uw afspraak, neemt u dan contact op met de medewerkers van de Medische Administratie van deze polikliniek. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via (050) 361 29 17.

Dagcentrum

Heeft u vragen over uw afspraken voor onderzoek en behandeling op het Dagcentrum, zoals bloedtransfusie, antistofbehandeling, chemotherapie en beenmergonderzoek, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers Medische Administratie van het Dagcentrum. Deze zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer (050) 361 30 33.

Dringende zaken

Tijdens kantooruren

Voor dringende zaken op werkdagen
Op werkdagen en tijdens kantooruren kunt u bij dringende problemen telefonisch contact opnemen met de polikliniek via (050) 361 29 17.

De medewerker van de medische administratie zal u nadat u uw verhaal heeft verteld een aantal vragen stellen. Aan de hand van deze vragen wordt besloten of uw vraag met spoed afgehandeld moet worden.

Als het om een spoedeisende vraag gaat, wordt u direct door verbonden met de dienstdoende hematoloog.

Is het geen spoedeisende vraag, maar moet uw vraag wel dezelfde dag beantwoord worden, dan noteert de medewerker medische administratie uw gegevens en wordt u later op de dag terug gebeld. Nemen de klachten in de tussentijd in ernst toe en heeft u nog geen internist-hematoloog gesproken, dan kunt u opnieuw contact opnemen met de polikliniek Hematologie.

Bij levensbedreigende situaties moet u natuurlijk direct 112 bellen.

Voor minder dringende zaken op werkdagen
Op werkdagen kunt u met vragen over bijvoorbeeld leefregels, recepten of het gebruik van geneesmiddelen contact opnemen met de polikliniek via (050) 361 29 17. De medewerker van de administratie zal uw vraag bij de juiste persoon adresseren met het verzoek, op een later moment, contact met u op te nemen. U wordt dus niet direct door verbonden.

Buiten kantooruren

Voor dringende zaken tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen

Voor dringende problemen na 16.30 uur en in de weekenden, kunt u contact opnemen met de dienstdoende artsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) via telefoonnummer (050) 361 80 20.

Bij levensbedreigende situaties dient u natuurlijk 112 te bellen.

Voor minder dringende zaken tijdens avond, nacht, weekend en op feestdagen

Bij vragen en problemen na 16.30 uur en in de weekenden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan een inschatting van uw probleem maken en zo nodig met de dienstdoende internist-hematoloog overleggen.

Situaties waarin u direct telefonisch contact moet opnemen

Neem altijd contact op bij één van onderstaande klachten, ook als u twijfelt of zich onzeker voelt (over uw klachten):

Koorts:

 • bij één keer koorts boven 38.5 graden
 • bij twee maal achter elkaar 38 graden koorts in een tussentijd van 6 uur
 • bij koude rillingen

Misselijkheid en braken:

 • bij ernstig en aanhoudend braken gedurende 24 uur of langer
 • bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Diarree

 • bij langer dan 24 uur aanhoudende diarree
 • bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Obstipatie

 • bij langer dan drie dagen aanhoudende obstipatie (harde ontlasting en/of verstopping)

Verhoogde bloedingsneiging

 • bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 15 minuten)
 • bij een lang aanhoudende bloedneus (langer dan 15 minuten)
 • bij heviger bloedverlies tijdens menstruatie
 • spontaan optreden van grote blauwe plekken en puntbloedingen als u dat niet eerder hebt gehad

Andere situaties waarin u direct moet bellen

 • bij hartkloppingen en duizeligheid
 • bij plotseling optredende kortademigheid, een gevoel van benauwdheid of een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren
 • bij pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken waardoor u niet kunt eten of drinken
 • bij een pijnlijk en branderig gevoel bij het plassen
 • bij aanhoudende pijn of een branderig gevoel op de plaats van toediening van cytostatica
 • bij pijnlijke handen en voeten
 • bij elk ander nieuw verschijnsel

Voor patiënten na een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie gelden de volgende extra regels:

 • Waterdunne diarree na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie
 • Huiduitslag na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie
 • Niet in staat medicatie goed in te nemen (bv i.v.m. misselijkheid) na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Levensbedreigende situaties

Doet zich een levensbedreigende situatie voor, neem dan altijd contact op met de alarmcentrale via 112.

Waarom niet bellen voor uitslagen?

Wanneer u dringend behoefte heeft aan uitslagen van recente scans of bloed- of beenmergonderzoek die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuurbezoek, zijn de volgende opties mogelijk:

 1. U regelt met uw polikliniekarts dat deze u tijdens het telefonisch spreekuur terugbelt. Dit wordt ingepland via de polikliniekadministratie in aansluiting aan uw polikliniekbezoek.
 2. Uw eigen arts biedt aan u zelf op een ander tijdstip terug te bellen.
 3. Uw eigen arts biedt aan via e-mail contact op te nemen.

Op een willekeurig moment zelf als patiënt voor uitslagen bellen levert problemen op. Uw eigen arts is er soms niet of heeft bijvoorbeeld op het moment dat u belt geen toegang tot de computer. De uitslagen vernemen van een andere arts is niet goed, omdat deze u niet kent en de consequenties van het doorgeven van belangrijke uitslagen niet altijd kan overzien.

Wij hopen u hiermee beter van dienst te kunnen zijn.

Namens de afdeling Hematologie,

Prof. dr. G.A. Huls, hoofd van de afdeling
Ir. L. de Bruin, manager polikliniek hematologie

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:41