Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Follow-up lange termijn > Evaluatie dag +100 en jaarlijks

Evaluatie dag +100 en jaarlijks

Evaluatie dag +100 en jaarlijks

 • routine laboratoriumonderzoek, inclusief bloedbeeld, differentiatie, reticulocyten
 • IgG, IgA, IgM
 • beenmergaspiratie: inclusief flowcytometrie, cytogenetica, PCR (indien ziekte cytogenetische en/of moleculair aantoonbare afwijking bevat) en chimerisme
 • huidbiopsie
 • longfunctietest (in ieder geval flow/volume en op indicatie ook diffusie)
 • Schirmer’s test
 • Evaluatie oorspronkelijke maligniteit anders dan AML/ALL/CML (CT scan en/of PETscan, beenmerg als lymfatische maligniteit, M-proteine/Bence Jones, skeletfoto’s als Kahler etc.)

Jaarlijks lab

 • Standaard bloedbeeld (inclusief differentiatie), biochemie (elektrolyten, leverfunctie, nierfunctie, lipidenspectrum, ijzerspectrum)
 • Immunoglobulines (IgG, IgM, IgA)
 • hormonen: TSH, vrij T4, FSH, estradiol (vrouwen), testosteron (mannen)
 • chimerisme perifeer bloed: in mononucleaire en T-celpopulatie
 • Ciclosporine/Tacrolimus spiegel (als geïndiceerd)
 • CMV PCR en EBV PCR
 • Op indicatie: CML: BCR/ABL PCR (NB in principe eerste 5 jaar: elke 3 maanden controleren, daarna jaarlijks)
 • Zonodig beeldvorming ter evaluatie maligniteit

Andere jaarlijkse onderzoeken

Na eerste jaar:

 • Beenmergonderzoek
 • Na eerste jaar: op indicatie: consult gynaecoloog
 • Zonodig beeldvorming ter evaluatie oorspronkelijke maligniteit

Elk jaar:

 • DEXA botdichtheidscan (als patiënt steroïden gebruikt of is gediagnosticeerd met cGVHD)
 • X-Thorax
 • Longfunctietest (in ieder geval flow/volume en op indicatie ook diffusie)
 • Controle bloeddruk en vervolgen risicofactoren voor hart- vaatziekten, zie Cardiovasculair risicomanagement
 • Vrouwen >35: mammogram en cervix uitstrijk
 • Op indicatie huidbiopt
 • Overweeg colonoscopie elke 5 jaar bij patiënten > 40

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 1:24