Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Conditionering > Non-myeloablatieve conditionering (NMA) of reduced intensity conditionering (RIC)

Non-myeloablatieve conditionering (NMA) of reduced intensity conditionering (RIC)

Algemeen

Conditioneringsschema’s worden ingedeeld in myeloablatief (MA), reduced intensity conditionering (RIC) en non-myeloablatief (NMA).

MA verwijst naar TBI en/of alkylerende middelen  in een dosering die geen autologe hematologisch herstel zullen geven (bijvoorbeeld TBI ≥ 5 Gy single dose of ≥ 8 Gy gefractioneerd of Busulfan > 8 mg/kg oraal.

NMA veroorzaakt minimale cytopenie en weinig vroege toxiciteit, maar zijn dusdanig immunosuppressief dat er volledige engraftment kan optreden (bijvoorbeeld TBI ≤ 2 Gy ± purine analoog, Flu + Cy ± ATG)

RIC conditionering is een intermediaire categorie die niet past bij MA of NMA. Verschil met NMA is dat de cytopenie veel langer duurt en er stamcelsupport nodig is anders leidt de langdurige cytopenie tot significante morbiditeit en mortaliteit.

Conditionering NMA

Fludarabine/TBI (2Gy)

Zie Non-myeloablatief schema.

Hoewel sommige centra Fludarabine weglaten indien binnen 6 maanden na autologe transplantatie een non-myeloablatieve allogene hematopoëtische stamceltransplantatie plaats vindt, geven wij wel Fludarabine (naast TBI 2 Gy).

Nieuwe middelen (in RIC conditioneringsschema)

Patiënten met een (very) poor risk AML en MDS patiënten kunnen in aanmerking komen voor Decitabine in de conditionering (10 dagen, volgens PLMA34 studieprotocol).

Verder leidt het toevoegen van post-transplantatie cyclofosfamide aan flu/TBI (2 Gy) (volgens HOVON 96 studieprotocol) ertoe dat dit schema een intensiteit krijgt van een RIC schema.

Chimerisme studies

Perifeer bloed:

  • Als perifeer T-cel (CD3) en/of mononucleaire cel donor-chimerisme is > 70% is op dag +28, dan herhaal op dag +100 en na 1 jaar

Als perifeer T-cel (CD3) en/of mononucleaire cel donor-chimerisme is ≤ 70% is op dag +28, dan herhaal chimerisme op dag +56, en in ieder geval 4 weken later indien op dag +56 nog kleiner dan 70%. Verdere controles afhankelijk van beloop chimerisme.

  • Beenmerg chimerisme wordt in principe op dag +100 en +365 bepaald.

CNS betrokkenheid

Beleid als bij myeloablatief.

Literatuurlijst

  1. Maris, M.B, Niederwieser, D., Sandmaier, B.M., et al. HLA-matched unrelated donor hematopoietic cell transplantation after nonmyeloablative conditioning for patients with hematologic malignancies. Blood 2003, 102, 2021-30
  2. Bacigalupo A et al. Defining  the intensity of conditioning regimens: working definitions. Biol Blood Marrow Transplant. 2009;15:1628-33.
  3. Cruijsen et al. Addition of 10-day decitabine to fludarabine/total body irradiation conditioning is feasible and induces tumor-associated antigen-specific T cell responses. Biol blood marrow transplant 2016;22:1000-1008

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 1:02