Behandeling van AML

Datum laatste herziening: 07-09-2018

Algemeen

Behandeling van AML: 1 lijn

Follow-up parameters tijdens de behandeling van AML patiŽnten met intensieve chemotherapie

ELN 2017 respons criteria

Behandeling van AML: 2 lijn

Refractaire AML op chemo of recidief AML

Extramedullaire AML

Extramedullaire ziekte: chloroom en leukemia cutis

Behandeling

Literatuur

Verwante pagina's

Trial-info

Chemolijsten (overige)

Algemeen

Behandeling van AML: 1e lijn

De behandeling is afhankelijk van leeftijd en risicogroep. Het momenteel gehanteerde schema is als volgt:

LeeftijdGood RiskIntermediate RiskPoor / Very Poor
< 60 jr.HOVON 132;
Post remissie:
 • Auto HCT *
 • 3e kuur MZ/VP16 **
 • allo HCT ***
HOVON 132; Consolidatie:
 • Allo HCT
HOVON 132;
Consolidatie:
 • Allo HCT
 • NB eligible voor PMLA34 studie (conditionering middels DEC/FLU/TBI)
≥ 60 jr, fit EORTC AML21;
Post remissie:
 • Allo HCT
 
EORTC AML21;
Post remissie:
 • Allo HCT
 
EORTC AML21;
Post remissie:
 • Allo HCT
≥ 65 jr,  niet fit .HOVON 135
HOVON 135HOVON 135

*     Good risk, < 60 jaar: eerste keus auto HCT
**   Als mobilisatie niet mogelijk en wel herstel bloedwaarden: 3e kuur MZ/VP16
***  Als mutant NPM1 na 2 kuren nog detecteerbaar is: > 10-5 in perifeer bloed; of > 10-4 in beenmerg: dan allo HCT.

Opmerkingen:

Follow-up parameters tijdens de behandeling van AML patiŽnten met intensieve chemotherapie

Binnen het vigerende HOVON 132 protocol wordt de waarde van minimal residual disease (MRD) onderzocht. Dit wordt vastgesteld met flowcytometrie en kwantitatief PCR (qPCR) onderzoek. Hiervoor  wordt bij ziektepresentatie beoordeeld of de AML cellen een voor MRD geschikt "Leukemia Associated Fenotype"" (LAF) hebben en of de moleculaire marker NPM1-mutant (NPM1-mt) aanwezig is.

ELN 2017 respons criteria

ResponseDefinitie
CRMRD-CR, without MRD (RT-qPCR or flowcytometry)
CR< 5% BM blasten
Geen circulerende blasten, geen Auerse staven, geen extramedullaire ziekte
Neutro's ≥ 1.0 x109/L en trombo's ≥ 100 x109/L
CRiVoldoet aan CR criteria, behalve:
Neutro's < 1.0 x109/L  of  trombo's < 100 x109/L
Morphologic leukemia-free state (MLFS)< 5% BM blasten
Geen circulerende blasten, geen Auerse staven, geen extramedullaire ziekte
Geen recovery (maar er moeten wel 200 cellen zijn geteld, of tenminste 10% cellulariteit)
Dus: Neutro's < 1.0 x109/L  en  trombo's < 100 x109/L
PR5-25 % BM blasten, en tenminste 50% afname in % BM blasten
Neutro's ≥ 1.0 x109/L en trombo's ≥ 100 x109/L

Behandeling van AML: 2e lijn

Refractaire AML op chemo of recidief AML

Er is geen standaard voor de behandeling van primair refractair AML of recidief AML.

Refractaire AML: op dag 15 van de inductie kuur wordt een beenmerg aspiraat verkregen om de respons van de ziekte op de chemotherapie te beoordelen: bij persisterende ziekte wordt een doorstart gemaakt (i.e. wordt zsm gestart met de 2e intensieve kuur (de 2e kuur van de HOVON132). Het is hierbij goed zich te realiseren dat van het absolute % patiŽnten die in remissie komen, ongeveer 10-20% deze remissie pas bereiken na 2 intensieve chemokuren. Bij refractaire ziekte en relatief fitte patiŽnt fase 1/2 studie of kan decitabine (10 dagen) worden overwogen, met name ook omdat de laatste opvallend effectief is bij TP53 gemuteerde AML.

Behandeling van recidief ziekte is complex en hangt af van verschillende factoren zoals: tijd in remissie; status na allo HCT; leeftijd; genetische risicogroep en de wens van patiŽnt met betrekking tot behandeling. Hieronder de meest frequente scenario's met opties:

Extramedullaire AML

Extramedullaire ziekte: chloroom en leukemia cutis

Behandeling

  UitgebreidheidBehandeling
ChloroomBM niet betrokken (geÔsoleerd)

BM wel betrokken
Intensieve chemo, overweeg
RT als consolidatie.
Intensieve chemo, overweeg
allo HCT, overweeg RT bij
persisterende ziekte na chemo
Relapse chloroomBM niet betrokken (geÔsoleerd)
 • Na chemo
 • Na allo
BM wel betrokken

Re-inductie chemo + allo DLI, tapering IS, RT
Re-inductie chemo + allo; overweeg RT
Leukemia cutisBM niet betrokken
BM wel betrokken
Intensieve chemo
Intensieve chemo + allo

NB: overweeg Total Skin Electron Beam Therapy als ziekte ondanks alles persisteert en BM is negatief.

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van APL
- Behandeling ALL
- HOVON 100-studie
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


TRIAL-INFO VOOR DEZE PAGINA:
M15-913
   Originele protocol
   Proefpersoneninformatie medisch-wetenschappelijk onderzoek
   Proefpersoneninformatie optioneel verkennend onderzoek
   ABBV-621 + venetoclax alle cycli
   Recept
   Samenvatting

MCLA-117-CL01
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
   Toestemmingsformulier voor zwangere partner
   MERUS kuur 1
   MERUS kuur 2-3 poliklinisch
   Studiebrief apotheek
   Recept
   Samenvatting
   MERUS SAE-formulier

ADVANCE-II
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
   DCP-001 cohort 1 low dose
   DCP-001 cohort 2 high dose
   Samenvatting

AG-221-AML-005
   Originele protocol
   Randomisatie fase, Arm 1: Azacitidine i.c.m. AG-221 en Arm 2: Azacitidine
   Samenvatting

AG120-Agile
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie algemeen
   PatiŽnteninformatie zwangere partner
   Prescreening patiŽnteninformatie
   AGIOS toedienlijst INDC
   Studierecept azacitidine
   Samenvatting

Decitabine Kinetiek
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Samenvatting

EORTC 1301 AML
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   PatiŽnteninformatie (extra bij verdenking diagnose)
   Arm A cyclus 1
   Arm A cyclus 2
   Arm A cyclus 3 en 4
   Arm B decitabine 5 dagen
   Arm B decitabine 10 dagen
   Recept arm A
   Recept arm B (decitabine)
   Samenvatting

GMI-1271-301
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Samenvatting

HOVON 103
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   PatiŽnteninformatie pre-study ICF
   Arm A eerste kuur
   Arm A tweede kuur
   Arm C eerste kuur
   Arm C tweede kuur
   Recept Tosedostat
   SAE-formulier Arm A
   SAE-formulier Arm B

HOVON 132
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   PatiŽnteninformatie - icf pre study
   Recept Lenalidomide
   SAE-formulier

HOVON 135
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Pre-study ICF
   HOVON 135 arm A/B dag 1/tm 5
   Recept Ibrutinib
   Recept Decitabine
   Samenvatting
   SAE-formulier

HOVON 145
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie algemeen
   PatiŽnteninformatie post allo transfusie
   Samenvatting
   SAE-formulier

HOVON 148
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Samenvatting

HOVON 150
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie algemeen
   Screening patiŽnteninformatie
   Synopsis
   Samenvatting

HOVON 155
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Screening patiŽnteninformatie
   Samenvatting

HOVON 156
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie algemeen
   PatiŽnteninformatie screening
   Samenvatting

HOVON 97
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Azacitidine maintenance
   Recept apotheek UMCG Vidaza
   Samenvatting en checklist
   SAE-formulier

Ocean
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Vragenlijst kwaliteit van leven
   Toedieningsvragenlijst
   Toelichting op Ocean-studie
   SAE-instructie

Quantum-R AC220
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Recept Quizartinib
   Recept G-CSF
   Recept Salvage Chemotherapy
   Samenvatting

SOPRA
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Recept selinexor
   Recept BSC
   Samenvatting
   SAE-formulierCHEMOLIJSTEN (OVERIGE) VOOR DEZE PAGINA:
   Azacitidine
   Dactinomycine
   Decitabine 5 dagen
   Decitabine 10 dagen
   HD-ARA-C voor ALLO-tx
  
   Standaard behandeling AML – intensief
   HOVON 132 arm A cyclus I inductie
   HOVON 132 arm A cyclus II remissie inductie
   HOVON 132 derde kuur zonder tx mitoxantrone etoposide
   HOVON 132 kuur Busulfan-Cyclofosfamide

   Arseentrioxide (ATO) consolidatiefase
   Arseentrioxide (ATO) klinisch
   Gemtuzumab


Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer