Multipel myeloom: criteria, stadiŰring en responsevaluatie

Datum laatste herziening: 06-12-16

Onderzoek bij diagnose

Beenmergonderzoek

Criteria

MGUS

Solitair plasmacytoom van het beenmerg

Extramedullair plasmacytoom

Multipel solitair plasmacytoom

Non-secretoir multipel myeloom

Asymptomatisch MM (smouldering myeloma)

Symptomatisch MM

Orgaan of beenmergdisfunctie samenhangend met activiteit MM

StadiŰring

Risico stratificatie obv cytogenetische markers

Respons

Bepaling voor respons

Recidief/progressie

Referenties:

Overige literatuur:

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Trial-info

Onderzoek bij diagnose1

Beenmergonderzoek

IndicatiecytologieBioptCytogeneticaImmunofenotypering
MM < 65 jrxxxx
MM > 65 jr xx   
Respons bepalingx   
Recidief MMx    alleen binnen studieverband
Voor allogene stamceltx.x    x*
         
Amyloidosexxxx
MGUS IgG, IgAxx   
Plasmacytoomxx  x
POEMSxx  x
* voor allo alleen wanneer patiŰnt op andere parameters in CR is.

Criteria

In de afgelopen jaren zijn er door een internationale 'Myeloma Working Group' criteria vastgelegd voor het stellen van de diagnose MGUS, solitair plasmacytoom, extramedullair plasmacytoom, multipel solitair plasmacytoom, non-secretoir multipel myeloom, asymptomatische MM en symptomatische MM3. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

MGUS

Solitair plasmacytoom van het beenmerg

Extramedullair plasmacytoom

Multipel solitair plasmacytoom

Non-secretoir multipel myeloom

Asymptomatisch MM (smouldering myeloma)

Symptomatisch MM

Orgaan of beenmergdisfunctie samenhangend met activiteit MM

Voor orgaan of beenmergdisfunctie samenhangend met activiteit van het MM (ROTI = Myeloma-Related Organ or Tissue Impairment) zijn de volgende criteria opgesteld, deze worden ook wel de CRAB criteria (calcium, renale insufficiŰntie, anemie en botlaesie) genoemd:

StadiŰring

De stadiŰring wordt vervolgens vastgesteld volgens de 'International staging system for MM'4 (recentelijk gereviseerd)5. Deze vervangt de oude indeling volgens Durie/Salmon.

Stadiumβ2-M (mg/l)Albumine (g/l)LDH (U/l)Hoog risico cytogenetische afwijkingen: del(17p), t(4;14) en/of t(14;16)5-jaars OS
I< 3.5> 35< bovengrens van normaalwaardengeen82%
IIgeen stadium I of III       62%
III≥ 5.5   > bovengrens van normaalwaarden aanwezig 40%

Risico stratificatie obv cytogenetische markers6

Risico stratificatieCytogenetische afwijking
standaardAlle niet-hoog risico afwijkingen, incl.
Hyperdiploidy
t(11;14)
t(6;14)
hoogdel(17/17p)
gain(1q)
t(4;14)
t(14;16)
t(14;20)
del(13/13q)
hoog risico gene expression profile (GEP)

Respons

Er zijn criteria vastgelegd om de respons van de ziekte op de ingestelde behandeling vast te leggen7. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stringente complete remissie (sCR), complete remissie (CR), very good partial response (VGPR), partiŰle remissie (PR) en stabiele ziekte (SD).

SubcategorieDefinitie responscriteria
sCRCR zoals onderstaand gedefinieerd plus normale VLK ratio en afwezigheid van klonale plasmacellen in het beenmerg vastgesteld door middel van immunochemie of immunofluoresentie
CRNegatieve immunofixatie in serum en urine en verdwijning van weke delen plasmacytomen en ≤ 5% plasmacellen in het beenmerg
VGPRSerum en urine M-prote´ne aantoonbaar middels immunofixatie maar niet in elektroferese, of 90% of meer reductie in serum M-prote´ne plus urine M-prote´ne waarden <100 mg per 24 uur
PR≥ 50% reductie van serum M-prote´ne en reductie in 24-uurs urine M-prote´ne met ≥ 90% of tot <200 mg per 24 uur.
SD Voldoet niet aan de criteria voor CR, VGPR, PR of progressieve ziekte (zie hieronder)

Bepaling voor respons

Recidief/progressie

Wanneer tenminste ÚÚn van onderstaande veranderingen plaatsvindt en bevestigd wordt na herhaald onderzoek:

Referenties:

  1. Dimopoulos M, et al. Consensus recommendations for standard investigative workup: report of the IMWG panel 3. Blood 2011;117:4701-5. [link]
  2. De Waal EG, et al. 18F-FDG PET increases visibility of bone lesions in relapsed multiple myeloma: is this hypoxia-driven? Clin Nucl Med 2015;40:291-6. [Pubmed link]
  3. Rajkumar SV, et al. IMWG updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014;15:e538-48. [link]
  4. Greipp PR, et al. International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol 2005;23:3412-20. [link]
  5. Palumbo A. Revised ISS for multiple myeloma: a report from international myeloma working group. J Clin Oncol 2015;33:2863-9. [Pubmed link]
  6. Sonneveld P, et al. Treatment of multiple myeloma with high-risk cytogenetics: a consensus of the IMWG. Blood 2016;127:2955-62.
  7. Durie BG, et al. International uniform response criteria for multiple myeloma. Leukemia 2006;20:1467-73. [Pubmed link] [IMWG summary]

Overige literatuur:

Zweegman S, Lokhorst HM. Levin M-D, et al. Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2015. Nederlands Tijdschrift voor Hematologie. 2015. [NVvH PDF]


VERWANTE PAGINA'S:
- Monoklonale gammopathie (MGUS)
- Multipel myeloom: behandeling
- Multipel myeloom: schema's
- Amylo´dose


LINKS IN DEZE PAGINA:
- [IMWG summary]
- [NVvH PDF]
- [Pubmed link]
- [Pubmed link]
- [Pubmed link]
- [link]
- [link]
- [link]


TRIAL-INFO VOOR DEZE PAGINA:
HOVON 129 - PCL
   Originele protocol
   PatiŰnteninformatie: 18-65 jaar
   PatiŰnteninformatie: 66 jaar en ouder
   Inductiekuur 1
   Inductiekuur 2 en verder
   Consolidatiekuur
   Cyclofosfamide mobilisatie
   Maintenance kuur 1-12
   Maintenance v.a. kuur 13
   Recept Lenalidomide
   Recept Carfilzomib
   Samenvatting
   SAE-instructie


Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


ę UMCG  |   Disclaimer